בנין עיריית תל אביב. צילום: רונן מחלב
בנין עיריית תל אביב. צילום: רונן מחלב

הפתרון של עיריית תל אביב לשוכרי הדירות בעיר

בעירייה אישרו מדיניות דיור עירונית חדשה אשר עוסקת רובה בפתרונות מגורים מוזלים לשוכרים. מדובר במדיניות ארוכת טווח שתציע מגוון פתרונות שיותאמו גם לאנשים בעלי הכנסה נמוכה
רותי בוסידן | 07.06.2022

על רקע משבר הדיור החמור והעלייה החדה במחירי השכירות, אישרה ועדת ההנהלה של עיריית תל אביב-יפו מדיניות דיור עירונית, העוסקת רובה ככולה בפתרונות מגורים מוזלים מעולם השכירות. מדובר במדיניות ארוכת טווח, אשר תציע מגוון פתרונות שיותאמו לכל עשירוני ההכנסה, ולאו דווקא רק לאנשים עם יכולות כלכלית גבוהה.

על התוכנית עמלו צוות יועצים רב תחומי בהובלת אנשי המקצוע בעירייה במשך זמן רב, על מנת לספק פתרונות מיטביים לצרכים הקיימים בשטח. על מנת ליישם את המדיניות העירונית, תוקם בעירייה בשבועות הקרובים מינהלת חדשה לדיור, שתהיה אחראית, בין היתר, על קידום מדיניות ושינוי חקיקה בתחום הדיור מול משרדי הממשלה, על יישום מדיניות הדיור העירונית, ועל תיכלול העשייה העירונית בתחום.

עיקרי תוכנית הדיור:

כל תכנית למגורים שתקודם בעיר תל אביב-יפו תכלול דיור בהישג יד.

סיוע בשכר דירה לעשירוני הכנסה 3-1.

שכירות ארוכת טווח במחיר שוק, על ידי יצירת ייעוד קרקע חדש של דיור להשכרה

עבודה מול ממשלת ישראל והפעלת לחץ לשינויי חקיקה:

קידום הצעת חוק לרגולציה בשוק השכירות הפרטית.

עדכון קריטריוני הזכאות לדיור בהישג יד הקבועים בחוק.

הקמת מינהלת דיור עירונית, בכפיפות למנכ"ל העירייה, ליישום מדיניות הדיור וניהול מאגר הדיור המוזל בעיר.

רון חולדאי. צילום: גיא יחיאלי

רון חולדאי. צילום: גיא יחיאלי

רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו: "מזה זמן רב שאני מוטרד ממצוקת הדיור והמחירים המאמירים בשוק השכירות במדינה ובתל אביב-יפו. על אף שבישראל תחום הדיור מוסדר באופן כמעט בלעדי על ידי הממשלה, ולא על ידי הרשויות המקומיות, החלטתי שאנחנו חייבים לפעול, לא לתת לכוחות השוק להמשיך לשחק לטובת החזקים, ולא להותיר את בני המעמד הביניים והנמוך מאחור. חוסנה של העיר הזו בתושבות והתושבים שמתגוררים בה, והופכים אותה למה שהיא. החלטנו לעשות צעד משמעותי נוסף להרחבת מגוון היצע הדיור המוזל בעיר ולגבש מסמך מדיניות עם החלטות אופרטיביות. בכך מצטרפת עיריית תל אביב-יפו לשורה של ערים מובילות בעולם שבהן דיור בהישג יד תופס נתח משמעותי מסך היצע הדיור בעיר".

מהעירייה הוסיפו: "נכון להיום מאוכלסות בעיר מאות יחידות דיור בהישג יד, ואלפי יחידות דיור כאלה נמצאות בשלבי תכנון שונים. עיריית תל אביב – יפו פועלת לאורו של חזון עירוני, המתייחס למדיניות המגורים העירונית על כל היבטיה בראייה ארוכת טווח, ובמטרה לממש תמונת עתיד של עיר אטרקטיבית למגורים עבור מגוון אוכלוסיות, לאורך כל מעגל החיים.

"מכלול הנתונים שנאספו ובראשם סקר עמדות וצרכים מקיף שנערך בקרב תושבי העיר, העלו תמונה מדאיגה של תושבים, ובעיקר שוכרים (הכוללים שיעור משמעותי של משפחות עם ילדים ואוכלוסייה מבוגרת), הנאנקים תחת נטל עלות דיור כבד וחוששים מדחיקה מן העיר. על פי הסקר, 36% ממשקי הבית בעיר, בעלי דירות ושוכרים כאחד, סבלו בשנת 2020 מנטל עלות דיור של כ – 50% מסך הכנסותיהם. כל פתרונות הדיור המוצעים הם מעולם השכירות במחיר מוזל ובמחיר שוק, שכן לעירייה אין יכולת לסייע לתושבים לרכוש דירה בעיר. דיור בהישג יד נועד לתת מענה הולם לצרכי הדיור של אוכלוסיות ברמת הכנסה של עשירונים 7-3, שאינה מאפשרת להן לרכוש או לשכור דיור בתנאי שוק, מבלי שהדבר יפגע בהוצאות חיוניות אחרות, כגון: מזון בריאות וחינוך. דיור בהישג יד לא נועד לתת מענה לאוכלוסיות המוחלשות מעשירוני הכנסה 3-1, שעבורן נדרש מענה ממשלתי של דיור ציבורי או לפחות סיוע משמעותי במימון שכר דירה".

פירוט תכנית הדיור של עיריית תל אביב-יפו:

  1. כל תכנית למגורים שתקודם בעיר תל אביב-יפו תכלול דיור בהישג יד.

בקרקע פרטית:

בכל פרויקט למגורים שיעור הדיור בהישג יד יעמוד על כ – 15%. מהעירייה נמסר כי: "בכוונתנו להעמיד את שיעור ההנחה על השיעור המקסימלי הקבוע בחוק – 40% ממחיר השוק, ולהשתמש בסמכות הנתונה בחוק לקבוע כי 25% מקרב הזכאים שיעלו בגורל בהגרלה יהיו בני המקום (תושבי תל אביב-יפו)".

בקרקע עירונית:

בקרקע עירונית יעמוד שיעור הדיור בהישג יד על 50%. שיעור ההנחה יעמוד על 50% ממחיר השוק. הנכסים העירוניים ישמשו לצרכי השכרה לצמיתות, בניגוד למתווה הדיור בהישג יד בקרקע פרטית, אשר קבוע ומוסדר בחוק לתקופה של 20 שנים בלבד.

קריטריוני זכאות –  בניגוד למתווה הדיור בהישג יד בקרקע פרטית, אשר אינו כולל מבחן הכנסה, קריטריוני הזכאות העירוניים כוללים בין היתר מבחן הכנסה ומשקפים מענה הולם לצרכים ומטרות עירוניות, המשתנים מעת לעת.

  1. סיוע בשכר דירה לעשירוני הכנסה 3-1 –

בתל אביב – יפו מתגוררים כ – 5,000 משקי בית, אשר מקבלים סיוע בתשלום שכר הדירה ממשרד הבינוי והשיכון, בהתאם לקריטריונים ממשלתיים (מהווים כ – 3% ממשקי הבית בעיר).

מהעירייה נמסר כי: "בכוונתנו להשתלב במנגנון הממשלתי הקיים ולהציע מצ'ינג לסכום הסיוע בשכ"ד (ממוצע של כ – 1,000 שקל בחודש למשק בית). בכך יוכפל סכום הסיוע לזכאים, ויסייע בידם לכסות כמחצית עד שני שליש משכר הדירה, ולהותיר לאוכלוסיות עם הכנסות נמוכות מאוד בעיר הכנסה פנויה לצרכים חיוניים אחרים, כגון מזון, חינוך, בריאות, תחבורה, ועוד".

  1. שכירות ארוכת טווח במחיר שוק –

חוק עידוד השקעות הון, אשר נחקק לאחרונה, עומד להכניס לשוק הדיור שחקנים חדשים בתחום ההשכרה ארוכת טווח. מהעירייה נמסר כי: "בכוונתנו לעודד הקמתם של מיזמים אלה בדרך של יצירת ייעוד קרקע חדש של דיור להשכרה, אשר ייקנה תשואות גבוהות יותר לגורמים עסקיים, ובכך יעודד אותם לבנות לצרכי השכרה לצמיתות. זאת, על מנת להציע דיור להשכרה שהוא ארוך טווח, ראוי בהיבטי תחזוקה והוגן מבחינת קצב עליית שכר הדירה.

"מיזמים אלה יאפשרו לאלו שבוחרים לשכור דירה או שלא מסוגלים לרכוש דירה בעיר, לשכור דירה בעיר במחיר שוק ובתנאים ראויים. היעד העירוני-  400 יחידות דיור במחיר מוזל  בשנה, מתוך כ-4000 יחידות דיור הנבנות מידי שנה בעיר".

צעדים משלימים:

  1. שינויי חקיקה:

קידום הצעת חוק לרגולציה בשוק השכירות הפרטית. מהעירייה נמסר כי: "לפני מספר חודשים פנה ראש העירייה רון חולדאי, לשר הבינוי והשיכון והציג בפניו הצעת חוק לרגולציה על השכירות החופשית, מתוך מטרה לאפשר שכירות שמיטיבה עם שוכרים ומספקת להם יציבות ותנאי מגורים טובים יותר, ובה בעת אינה פוגעת בתמריצים של משכירי דירות הרואים בדירתם השקעה כספית לכל דבר. יש לקוות כי הממשלה תפעל לקידום חקיקה למתווה זה. העירייה תעמוד לרשותה בעניין".

עדכון קריטריוני הזכאות לדיור בהישג יד הקבועים בחוק. מהעירייה נמסר כי: " לאחרונה פנינו למנכ"ל משרד השיכון בבקשה לצרף את נציגי העירייה לדיונים בנוגע לעדכון קריטריוני הזכאות לדיור בהישג יד, במטרה להכליל בתוכם, בין היתר, מבחני הכנסה ובדיקת הון עצמי".

  1. הקמת מינהלת דיור עירונית, בכפיפות למנכ"ל העירייה, לקידום חקיקה ושינוי מדיניות, יישום מדיניות הדיור וניהול מאגר הדיור המוזל בעיר.

תגובות

האימייל לא יוצג באתר.