מגדלים בתל אביב. צילום: תל אביב אונליין
מגדלים בתל אביב. צילום: תל אביב אונליין

שינויים, חידושים ועדכונים בתוכנית המתאר של תל אביב יפו

העירייה מעדכנת את תוכנית המתאר (תא/5000). השינויים המרכזיים: יצירת עתודות של שטחי בנייה, ציפוף משמעותי של שטחי התעסוקה, מתן העדפה מתקנת לפיתוח בדרום העיר ובמזרחה ולהתחדשות עירונית, וקידום התניידות מקיימת, המבוססת על הליכה רגלית, רכיבה על אופניים, תחבורה ציבורית ותחנות הסעת המונים
רותי בוסידן | 10.01.2022

עיריית תל אביב-יפו מעדכנת את תוכנית המתאר של העיר (תא/5000) וקוראת לציבור להכיר את התהליך ולהיות מעורבים. תל אביב-יפו עוברת בשנים האחרונות שינויים ותמורות, בכל רחבי העיר, הדורשים מהעירייה לבצע התאמות של התכנון העירוני במספר תחומים עיקריים: מגורים והתחדשות עירונית, תחבורה וניידות, תעסוקה מסחר ועירוב שימושים, מערך שטחי הציבור, סביבה והיערכות לשינויי אקלים.

רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו: "תוכנית המתאר היא תוצר של תהליך עבודה ארוך ויסודי שנועד לבנות תוכנית התומכת ככל הניתן בהמשך התפתחותה של העיר ונותנת מענה לאתגרים העומדים בפניה כמרכז המטרופולין הגדול במדינה. התוכנית מעניקה ודאות ושקיפות תכנונית, באמצעותה יכולים התושבים להתוודע לאופן השפעתה על חייהם והיא מעניקה סמכויות תכנון ואישור לוועדה המקומית, שאפשרו את קיצור וייעול הליכי התכנון. עדכון התוכנית והתאמתה לחזון העירוני היא עוד צעד לשיפור איכות החיים בתל אביב-יפו בהווה ובעתיד. אני קורא לכל התושבים והתושבות לקחת חלק במפגשי השיתוף ולהשפיע על עתיד העיר".

רון חולדאי. צילום: גיא יחיאלי

רון חולדאי. צילום: גיא יחיאלי

תוכנית המתאר העירונית הוא מסמך חוקי המתווה את מדיניות התכנון ארוכת הטווח בכל העיר והמיישם את התוכנית האסטרטגית העירונית  בכל הנושאים שהם בעלי היבט פיזי. היא מתארת באופן חזוני וכולל את האופן שבו תתפתח העיר בשנים הבאות, ומתייחסת למגוון ההיבטים של חיי האדם בעיר (מגורים, תעסוקה, תנועה, שטחים פתוחים, מסחר, מבני ציבור ועוד). היא קובעת בהסתכלות רחבה, ולא ברמה של המגרש הבודד מה מותר ומה אסור לעשות ואיפה. תוכנית המתאר העירונית קובעת הוראות כלליות אשר מנחות את התוכניות המפורטות החדשות ומציגה את היקף האוכלוסייה הצפוי בעיר לשנת היעד של התוכנית.

עדכון תוכנית המתאר הוא חלק מהפעולות שהעיר מבצעת באופן אקטיבי כדי להתאים את עצמה לשינויים גלובליים, ארציים ועירוניים וכדי לשמור על תוכנית חדשנית ומובילה.  בשנת 2005 נכתבה התוכנית האסטרטגית לעיר, ובעקבותיה – תוכנית המתאר תא/5000. בשנת 2017 עודכנה התוכנית האסטרטגית, וכעת תורה של תוכנית המתאר להתעדכן כדי לשמור על הרלבנטיות והחדשנות שלה ככלי עבודה מרכזי וכמצפן תכנוני למימוש חזון העיר.

מגדלי עזריאלי. צילום ממגדל ToHA. צילום: תל אביב אונליין

מגדלי עזריאלי. צילום ממגדל ToHA. צילום: תל אביב אונליין

מטרות התכנית החדשות: שימור וחיזוק מעמדה של תל אביב-יפו כמרכז כלכלי ותרבותי של ישראל וכנקודת מפגש מרכזית בין ישראל לעולם, באמצעות עידוד חדשנות, קיימות ופיתוח מוטה צמיחה מכלילה; קידום תל אביב-יפו כעיר לכל תושביה, על ידי פיתוח בר קיימא של סביבה עירונית אטרקטיבית ובת השגה, קידום תכנון מוטה שירותים לשיפור איכות החיים של תושבי העיר וקידום אורח חיים קהילתי ומקיים;

יצירת עתודות של שטחי בנייה, על ידי ציפוף משמעותי של שטחי התעסוקה ומתן העדפה מתקנת לפיתוח בדרום העיר ובמזרחה, תוך נקיטת גישה אקטיבית להתחדשות עירונית וקידום פתרונות דיור מכלילים בכל חלקי העיר; קביעת כללים שיאפשרו התחדשות עירונית ושימור המורשת, הנוף והסביבה, שילוב בין הבנוי לפתוח, צמצום מטרדים סביבתיים וחיזוק החוסן העירוני לעמידה במצבי משבר;

קידום מערכת תחבורה רב-אמצעית שמממשת את הפוטנציאל הטמון בה לחיזוק העירוניות, ושמייצרת העדפה להתניידות בטוחה מקיימת, המבוססת על הליכה רגלית, תחבורה ציבורית ורכיבה על אופניים; פיתוח סביבת תחנות הסעת המונים ומתחמי התחבורה המשולבים כמרחבים עירוניים אטרקטיביים ופעילים; והצבת תוכנית המתאר כנדבך מרכזי בממשל מקומי מחדש, משתף ועצמאי, באמצעות הגדלת הוודאות התכנונית, קיצור וייעול הליכי התכנון, הגדלת העצמאות של הוועדה המקומית והנגשת התכנית ופישוטה.

עדכון תוכנית המתאר הוא תהליך מורכב. בראשית 2021 החלה העירייה בלימוד מעמיק של המצב הקיים ובזיהוי מגמות תכנון עתידיות. נבחנו המטרות של תוכנית המתאר לנוכח עדכון התוכנית האסטרטגית והוגדרו הנושאים המרכזיים שצריך לעדכן. לאורך הדרך התקיימו התייעצויות וחשיבה משותפת עם גורמים עירוניים רבים ובעלי עניין נוספים. בנוסף, הוטמעו התייחסויות שעלו מהציבור במסגרת תהליכי שיתוף שונים כמו: עדכון התכנית האסטרטגית, מדיניות הדיור העירונית, מסמכי מדיניות אזוריים ותוכניות רלוונטיות אחרות.

במהלך החודש הקרוב ייערכו מפגשי תושבים בהם יוצגו עקרונות התכנון והתושבים יוזמנו לשאול שאלות ולהשמיע את התייחסויותיהם. לאחר מכן, במהלך החודשים פברואר-מרץ 2022 תוצג בוועדה המקומית לתכנון ובנייה טיוטה של העדכונים המוצעים לתוכנית המתאר הכוללנית. לאחר אישורה תוגש התוכנית לוועדה המחוזית שהיא הגורם המוסמך לאשר את התוכנית ויתקיימו דיונים בעדכון המוצע. תוכנית המתאר המעודכנת תעלה לדיון להפקדה בוועדה המחוזית, ועם אישור ההפקדה תפורסם התוכנית ויינתן פרק זמן של חודשיים שבמהלכו יוכל הציבור להגיש התייחסויות והסתייגויות שיעזרו לנו לשפר את התכנון המוצע (שלב הפקדה להתנגדויות). לאחר שמיעת כלל ההתייחסויות ותיקון התוכנית בהתאם, צפויה התוכנית המעודכנת להיכנס לתוקף.

לינק למידע באתר העירייה על עדכון תכנית המתאר ומועדי מפגשי התושבים-

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/Pages/OutlineUpdate.aspx?IccID=125

תגובות

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *